Gimnastyka mózgu. Koncentracja, koordynacja, grafomotoryka.

  • 5,00 zl
    Cena jednostkowa za 
Z wliczonym podatkiem.


W tym ćwiczeniu wykorzystano metodę kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, która ma na celu zintegrowanie pracy półkul mózgowych.

Zadanie polega na zaznaczaniu obiema rękami równocześnie wskazanych na kartoniku cyfr lub liter. Jest to świetne ćwiczenie przygotowujące do nauki pisania i czytania.

Dziecko:

– poprawia koordynację ruchów w różnych polach widzenia,

– ćwiczy orientację przestrzenną,

– utrwala świadomość lewej i prawej strony ciała,

– utrwala świadomość ciała,

– poprawia koordynację wzrokowo-ruchową,

– rozwija umiejętności ruchowe,

– rozwija percepcję wzrokową,

- trenuje koncentrację.

PLIK PDF zawiera dwie plansze do ćwiczeń (jedną z cyrami a drugą z literami) oraz dwie strony A4 z kartonikami do wycięcia.