Umowa o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych w żłobku lub klubie dziecięcym

Umowa o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych w żłobku lub klubie dziecięcym

  • 29,00 zl
    Cena jednostkowa za 
Z wliczonym podatkiem.


Umowa skonstruowana we współpracy z prawnikiem. 

Aktywny plik PDF zawiera 7 stron, a w nich:

- oświadczenia stron,

- przedmiot umowy,

- czas trwania umowy,

- organizacja,

- opłaty,

- miarkowanie opłat,

- obowiązki Placówki,

- obowiązki Rodziców,

- wypowiedzenie umowy,

- dane kontaktowe oraz techniczny sposób realizacji uprawnienia do wypowiedzenia umowy,

- postanowienia końcowe,

- cennik.

Umowa żłobkowa jest to jeden z najważniejszych dokumentów w Placówce. Ważne, by była dobrze skonstruowana i nie zawierała klauzul abuzywnych. 
Dokument ten powstał, by Dyrektor Placówki miał "spokojną głowę" oraz pewność, że umowa, którą zawiera z Rodzicami zawiera wszelkie istotne i niezbędne kwestie.