Karty pracy: gra w kości do ćwiczeń

  • 10,00 zl
    Cena jednostkowa za 
Z wliczonym podatkiem.


Pomoc, którą możesz wykorzystać podczas terapii logopedycznej czy w trakcie innych zajęć z dziećmi.

Poniżej załączone materiały wydrukuj i zalaminuj (lub włóż w koszulkę A4 na dokumenty), dzięki temu użyjesz tej pomocy wielokrotnie, korzystając z markerów do tablic.

Wypełnij pola zadaniami dla swojego ucznia w zależności od ćwiczonych umiejętności.

Wykorzystaj karty podczas:

ćwiczeń głoski w izolacji, sylabie, słowie lub zdaniu,

 definiowania/odmiany/użycia słów w zdaniach,

ćwiczenia artykulatorów np. pionizacji szerokiego języka,

• opisywania zdjęć lub obrazów,

• treningu zadawania pytań i prowadzenia dialogu,

• różnych zadań (w oknach tabeli umieść cyfry odpowiadające zewnętrznym zadaniom),

 wykonywania działań matematycznych czy uzupełnianek ortograficznych,

• wielu, wielu innych zadań

 PROPOZYCJA PRZYGOTOWANIA:

• zalaminuj dwie strony jedna za drugą, aby były bardziej wytrzymałe,

• drukuj na kartonie,

• jeśli nie dysponujesz kolorowym tuszem w drukarce, wydrukuj w wersji czarno-białej na kolorowym papierze.


Powtarzanie, utrwalanie, rozwiązywanie zadań nie musi być nudne i żmudne.

Wystarczy kartka papieru, pisak, kości, żetony.