Pakiet czterech scenariuszy na grudniowe zajęcia logarytmiczne

Pakiet czterech scenariuszy na grudniowe zajęcia logarytmiczne

  • 40,00 zl
    Cena jednostkowa za 
Z wliczonym podatkiem.


Czy wiesz, że…
Logorytmika ma na celu kształtowanie wrażliwości i świadomości ruchowej, muzycznej,
słuchowej, a jako połączenie elementów rytmiki z elementami terapii logopedycznej ma za zdanie również usprawnianie artykulacji i rozwijanie komunikacji poprzez doskonalenie pracy narządów mowy, kształtowanie normatywnego toru oddechowego, usprawnienie motoryki dużej i małej oraz słuchu fonematycznego.

Cele logorytmiki związane z rozwojem motorycznym to:
- rozwijanie świadomości przestrzennej;
- rozwijanie sprawności motorycznej i świadomości własnego ciała;
- usprawnienie w zakresie psychomotoryki, umiejętności pobudzania i hamowania
ruchu;
- kształtowanie prawidłowej postawy;
- usprawnienie lateralizacji, przekraczania linii środka ciała.
Cele związane z rozwojem poznawczym to:
- rozwijanie percepcji słuchowej;
- usprawnienie koncentracji uwagi;
- rozwijanie pamięci;
- kształtowanie kreatywności, wrażliwości na estetykę.

Cele związane z rozwojem emocjonalno-społecznym to:
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
- kształtowanie i rozwijanie umiejętności tworzenia relacji społecznych;
- rozwijanie samokontroli i świadomości wykonywanych ruchów i działań.