Plan zajęć + tablica motywacyjna

  • 15,00 zl
    Cena jednostkowa za 
Z wliczonym podatkiem.


Dzięki temu planowi możesz zwizualizować Pacjentowi lub Uczniowi zadania lub aktywności, jakie czekają go podczas Waszych zajęć.

Dzięki tabeli z gwiazdkami możesz zmotywować do pracy swojego Podopiecznego (gdy wykona cztery zadania - zbierze cztery gwiazdki i otrzyma nagrodę, którą sam wybrał na początku zajęć). 

Pomoc świetnie sprawdzi się podczas:

  • terapii opóźnionego rozwoju mowy,
  • terapii afazji,
  • terapii apraksji mowy,
  • terapii autyzmu i zespołu Aspergera,
  • terapii dyslalii,
  • zajęć grupowych np. logorytmicznych itp.

Zalaminuj i wytnij elementy.

W puste miejsca naklej rzepy.

(najlepiej sprawdzają się rzepy samoprzylepne kółka 18 mm).

Kartoniki ze stron 2 i 3 przechowuję w pudełku z pokrywką IKEA GLIS lub

w pojemniku do przechowywania zdjęć.

Na pokrywce pojemnika naklej kartę "Plan dnia" i w zależności od potrzeby wymieniaj małe kartoniki.